Nowości
Płyn do spłuczki toalet BOWL CLEANER 1l
Płyn do spłuczki toalet BOWL CLEANER 1l
30,00 zł 24,39 zł
szt.
Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu caravan-shop.pl

I. Postanowienia ogólne
Regulamin sklepu internetowego www.caravan-shop.pl określa zasady składania zamówień, sposoby realizacji, płatności i reklamacji oraz ogólne zasady sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.caravan-shop.pl (zwanego w dalszej części regulaminu Sklepem).

Właścicielem sklepu caravan-shop jest ARMAN Artur Majer, ul. Akacjowa 2; 46-045 Kotórz Mały.

Sprzedaż prowadzona jest pod adresem internetowym www.caravan-shop.pl

II. Przedmioty transakcji
Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony internetowe są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego www.caravan-shop.pl w chwili składania zamówienia.
Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte 12 miesięczną gwarancją producenta.
Oferta prezentowana na stronach internetowych sklepu jest na bieżąco aktualizowana i ma charakter wiążący.

III. Składanie zamówień
Zamówienia może dokonać osoba fizyczna lub firma.
Składanie zamówień w sklepie Internetowym www.caravan-shop.pl odbywa się za pośrednictwem:
- wypełnienia formularza znajdującego się na stronie sklepu
- wysłanego e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru na adres sklepu
- kontaktu telefonicznego.

Zamówienia mogą być składane zarówno przez Klientów posiadających swoje konto na stronach sklepu (Klienci zarejestrowani), jak również przez Klientów, którzy takiego konta nie posiadają (nowi Klienci).
Utworzenie indywidualnego konta Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronach Sklepu lub przesłanie e-mailem danych niezbędnych do utworzenia takiego konta. Utworzenie konta umożliwia zarejestrowanemu Klientowi składanie zamówień bez konieczności wypełniania formularza zamówienia.
Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez nowego Klienta jest określenie rodzaju i ilości zamawianych towarów oraz prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów. Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oznacza podanie:
-imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu
-numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie i weryfikacja zamówienia.

Nieprawidłowo wypełnione formularze nie zostaną przez Sklep przyjęte do realizacji.
W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
Wszystkie ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez Sklep. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, wysokości podane są przy dokonywaniu zamówienia.
Zamieszczone na stronach sklepu informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ? 1 w związku z art. 61 ? 2 Kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez Sklep.

IV. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień
Prawidłowo złożone zamówienie należy potwierdzić zgodnie z instrukcją zawartą w mail  otrzymanym po złożeniu zamówienia na naszej stronie internetowej. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 48 godzin od momentu ich złożenia, nie będą realizowane.
Ponadto, w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zmówienia, Sklep może przeprowadzić jego weryfikację. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienia, których weryfikacja okaże się niemożliwa lub, które w wyniku przeprowadzonej weryfikacji wzbudzać będą uzasadnione wątpliwości co do ich rzetelności, zostaną przez Sklep anulowane. O anulowaniu zamówienia Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
Złożone przez Klienta zamówienie uważane jest za zatwierdzone i przyjęte do realizacji, jeżeli zostanie potwierdzone w sposób określony w pkt. 1 i nie zostanie przez Sklep anulowane zgodnie z pkt. 2 powyżej.
Przy obliczaniu powyższych terminów nie bierze się pod uwagę okresu pomiędzy godz. 16.00 w piątek a godz. 8.00 w poniedziałek oraz pomiędzy godz. 16.00 w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy a godz. 8.00 w dniu roboczym następującym po takim dniu.

V. Płatności oraz dostarczanie zamówionych produktów
Płatności za zamówiony towar łącznie z kosztami przesyłki można dokonać przedpłatą na konto bankowe poprzez zwykły przelew bankowy na nasze konto podane w mailu lub poprzez "przelew natychmiastowy" on-line. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Przy opcji przedpłaty towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu pieniędzy na konto.

Płatności za zakupiony towar można dokonać również  przy odbiorze przesyłki wybierając opcję „za pobraniem” .

Przy opcji "za pobraniem" towar zostanie wysłany w terminie jaki jest podany przy danym produkcie, najczęściej jest to w tym samym dniu lub w następnym dniu roboczym.

Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, DPD, DHL lub K-EX.
Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.
Czas realizacji wynosi od 2 do 28 dni roboczych. Część towarów znajduje się w naszym magazynie. Jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie ile będzie wynosił czas realizacji twojego zamówienia, zapytaj sklep.

Na każdy towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.

VI. Zwroty towarów
  Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Warunkiem zwrotu pieniędzy jest otrzymanie przez nas towaru. Zwrotu dokonamy przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dołączenie dowodu zakupu (paragonu lub kopii faktury).
Sklep nie przyjmuje przesyłek „za pobraniem”.

 

Wzór formularza zwrotu - można z niego skorzystać, ale nie jest to obowiązkowe.

Wzór

 

                                                                                                            Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

                                                                                                    Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja ………………….…………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………...........................……..……

…………………………………….............................

………………...........................……………………..

 

Data zawarcia umowy/ odbioru rzeczy ………………………………………..……………….

 

 

                                                                                                           ……………………………………

                                                                                                              Podpis konsumenta

 VII. Reklamacje
W chwili odbioru towaru kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan i zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń, prosimy o jak najszybszy kontakt z naszym sklepem. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności spedytora.
Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu www.caravan-shop.pl są fabrycznie nowe i posiadają 12 miesięczną gwarancję. Jeżeli stwierdzą Państwo wadę ukrytą bądź uszkodzenie towaru, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami e mailem lub telefonicznie w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
Podstawę do reklamacji stanowi karta gwarancyjna w przypadku artykułów objętych gwarancją producenta oraz dowód zakupu towaru.
Reklamacje należy złożyć pisemnie przesyłając ją e-mailem, listem poleconym lub osobiście w siedzibie firmy.
Reklamacje złożone przez Klienta z uwagi na niezgodność szaty graficznej opakowań towarów z ich zdjęciami i opisami zamieszczonymi na stronach internetowych Sklepu nie będą przez Sklep rozpatrywane.
Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013, od dnia 9 stycznia 2016, informujemy konsumentów o możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution).

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VIII. Ochrona prywatności
Wszelkie podane przez Klienta dane w szczególności adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu przechowywane są przez Sklep z zachowaniem należytej staranności i nie będą udostępniane osobom trzecim.
Wypełniając formularz zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z działalnością strony www.caravan-shop.pl zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich aktualizacji oraz usunięcia, a także do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

IX. Postanowienia końcowe
Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów mogących wyniknąć z umów zawartych w oparciu o niniejszy regulamin jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego
 

Koszt wysyłki

Sklep caravan-shop.pl na terenie Polski proponuje następujące rodzaje wysyłki:
1. Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej, przedpłata wynosi od 15,00zł do 18,00zł w zależności od firmy kurierskiej jaką Klient wybierze
2. Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej, pobranie wynosi od 18,00zł do 21,00zł w zależności od firmy kurierskiej jaką Klient wybierze
3. Paczkomatem InPost, przedpłata - 10,00zł
4. Paczkomatem InPost, pobranie - 15,00zł

Wysyłka na terenie krajów Unii Europejskiej odbywa się tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej, z formą przedpłaty i wynosi 60,00zł


Czas realizacji zamówienia
W zależności od rodzaju zamówionego towaru czas realizacji wynosi od 2 do 28 dni roboczych.

 
Możliwość konsultacji przez telefon !!!
Ze względu na stale rosnącą ilość naszych klientów i wiele zapytań, postanowiliśmy wprowadzić możliwość zakupów przez telefon z możliwością konsultacji i doradztwa. Wydaje nam się że jest to nowa usługa  na rynku i spotka się z aprobatą i uznaniem   naszych klientów.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl